Nawigacja

O naszej szkole

Nasza szkoła to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.
Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jedynym ośrodkiem kulturalnym na terenie wiejskim. W organizowanych poprzez nas uroczystościach i imprezach uczestniczą nie tylko rodzice naszych uczniów, ale cała społeczność wiejska.
Staramy się, aby start naszych uczniów nie był gorszy od tego, który mają uczniowie z większych szkół. Naszym celem stało się wykształcenie i wychowanie uczniów, którzy nie będą bali się samodzielności w działaniu. Chcemy przygotować ich do dorosłego życia, w które mogliby wkroczyć z odwagą i dużym potencjałem. Zależy nam na tym, aby nasze dzieci potrafiły czytać ze zrozumieniem, myśleć i działać, a przede wszystkim ponosić odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania.
Nasza szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo. Stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju i przygotowuje się do sprostowania wyznaniom przyszłości. Wspomaga formować uczciwego człowieka, który potrafi żyć z innymi i dla innych.
Cele i zadania szkoły:
    - przekazywanie wiedzy
    - nauka języka niemieckiego we wszystkich klasach
    - przygotowanie uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia
    - wykształcenie w dzieciach umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
    - organizowanie opieki dla dzieci oczekujących na powrót do domu
    - organizowanie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
    89-240 Kcynia LASKOWNICA
  • 52/5893754

Galeria zdjęć