Nawigacja

Kadra Pedagogiczna

Nauczyciele

Marzena Wessołowska - dyrektor szkoły, język polski w klasie VI, edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII

Alina Lewandowska- wychowanie przedszkolne

Lilianna Kręgielska - edukacja wczesnoszkolna klasa II, edukacja muzyczna kl. II, wych.fizyczne kl II, zaj.komputerowe kl. II,świetlica  

Beata Lubianiec - edukacja wczesnoszkolna kl. III, edukacja muzyczna kl I+III, zaj.komputerowe kl III, Zaj. dydakt-wyrownawczem świetlica, j.polski w kl IV,

Anna Pachulska-edukacja wczesnoszkolna klasa I, muzyka w klasach IV-VII, wychowanie do życia w rodzinie w klasach VII i VIII (I półrocze),kl. IV i V (II półrocze), wych. fizyczne kl I-III, zajęcia komputerowe kl I, świetlica

Robert Koniec- pedagog, edukacja plastyczna w klasie I i III, plastyka w klasach IV-VII, technika w klasie IV, zajęcia techniczne w klasie V i VI, wychowawstwo w klasie V, zajęcia socjoterapeutycznem świetlica

Wioletta Chróścińska-Nowakowska-przyroda w klasach VI, biologia w klasie V,VII,VIII, chemia w klasie VII, VIII, doradztwo zawodowe w kl. VII i VIII (II półrocze), wychowawstwo w klasie VI

Teresa Stańczyk- historia w klasach IV,V,VII,VIII, historia i społeczeństwo w klasie VI, przyroda w klasie IV, geografia w klasie V,VII,VIII, religia w klasach VII,VIII, wychowawstwo kl VII,wiedza o społeczeństwie kl. VIII

Beata Pater- język polski w klasach V, VII, VIII, opiekun biblioteki, zajęcia rewalidacyjne, wychowawstwo w klasie VIII

Jarosław Kurtysiak-wychowanie fizyczne w klasach IV, V+VII, VII+VIII, świetlica, informatyka kl IV, V, VI, VII,VIII,  informatyka w klasie VI-VIII

Edyta Kaczmarek-nauczyciel-logopeda, nauczycierl wspomagający, rewalidacja, świetlica 

Marzena Chodoła-Halaburda-matematyka w klasach IV-VIII, fizyka w klasie VII,VIII, wychowawstwo kl IV

Marta Purczyńska-język angielski w klasach I-VIII i oddziale przedszkolnym, 

Magdalena Stałowska-Janke-język niemiecki w klasie VII,VIII

Mariola Ornowska-religia w klasach I-VI i oddział przedszkolny

Justyna Stachowiak-Michalska-nauczanie wspomagające

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
    89-240 Kcynia LASKOWNICA
  • 52/5893754

Galeria zdjęć