Nawigacja

Kadra Pedagogiczna

Przydział etatów nauczycielskich na rok szk. 2021/2022

Marzena Wessołowska - dyrektor szkoły, edukacja dla bezpieczeństwa kl.VIII,  świetlica poranna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasy IV-VII

Alina Lewandowska- wychowanie przedszkolne

Anna Pachulska-edukacja wczesnoszkolna klasa I, muzyka w klasach IV-VII, wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV - VIII,  informatyka kl I, II, edukacja muzyczna kl I+II, świetlica poranna

Edyta Kaczmarek -edukacja wczesnoszkolna klasa II, nauczyciel wspomagający w klasie VII, nauczyciel-logopeda

Beata Lubianiec - edukacja wczesnoszkolna kl. III,informatyka kl III, j.polski w kl IV ,zindwidualizowana ścieżka kształcenia

Beata Siudak- wychowawstwo klasa IV, nauczyciel wspomagający w kl. VII, rewalidacja, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica poranna

Marta Purczyńska-wychowawstwo klasa V, język angielski w klasach I-VIII i oddziale przedszkolnym, nauczanie indywidualne, świetlica poranna

Beata Pater-  wychowawstwo w klasie VI, język polski w klasach V,VI,VII,VIII, opiekun biblioteki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  nauczanie indywidualne, świetlica poranna

Marzena Chodoła-Halaburda-wychowawstwo kl VII, matematyka w klasach IV-VIII, fizyka w klasach VII-VIII, nauczanie indywidualne

Robert Koniec- wychowawstwo klasa VIII, pedagog, edukacja plastyczna w klasie I+II, plastyka w klasach IV-VII, technika w klasie IV-VI,zajęcia socjoterapeutyczne

Wioletta Chróścińska-Nowakowska- biologia w klasach V-VIII, chemia w klasach VII, VIII, nauczanie indywidualne, świetlica poranna

Teresa Stańczyk- historia w klasach IV-VIII, przyroda w klasie IV, geografia w klasach V-VIII, religia w klasach 0-III, wiedza o społeczeństwie kl. VIII, nauczanie indywidualne

Jarosław Kurtysiak-wychowanie fizyczne w klasach  IV, V, VI+VIII, VII, informatyka kl IV-VIII, świetlica poranna

Magdalena Stałowska-Janke- język niemiecki w klasach VII-VIII, świetlica poranna

Mariola Ornowska-religia w klasach IV-VIII

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
    89-240 Kcynia LASKOWNICA
  • 52/5893754

Galeria zdjęć