Nawigacja

 • Lekcja plastyki w śniegu

  Spadł śnieg i już go nie ma ale byliśmy czujni i takich okazji nie przegapiamy Uczymy radości, kreatywności przez zabawę

 • Życzenia z okazji Dnai Babci i Dziadka

  Dzień Babci i Dziadka to jedno z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających świąt. Niestety w tym roku nie możemy w murach szkoły gościć naszych Babć, ani Dziadków. Nie znaczy to wcale, że o Nich nie pamiętamy. Uczniowie klasy II za pośrednictwem internetu przesyłają gorące życzenia i moc uśmiechów.

 • Z dniem 18.01.2021r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy informuje, iż z dniem 18.01.2021r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III. Dla uczniów tych klas dowozy i odwozy autobusów, zajęcia w systemie 45 minutowym oraz harmonogram przerw bez zmian.

  Natomiast klasy IV-VIII odbywają zajęcia w trybie zdalnym według następującego harmonogramu:

  1l-7.50-8.20,

  2l-8.45-9.15,

  3l-9.40-10.10,

  4l-10.35-11.05,

  5l-11.35-12.05,

  6l-12.30-13.00,

  7l-13.20-13.50.

  Czekamy na informacje z MGOPS w Kcyni w sprawie obiadów dla oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III.

  Z poważaniem M. Wessołowska

 • Informacja o nauczaniu zdalnym

  Drodzy Rodzice, Uczniowie!

  Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 23 października 2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U.2020r., poz.1830) od dnia 26 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy zostaje wprowadzony system zdalnego nauczania do 8 listopada 2020r. z możliwością przedłużenia.

  1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i indywidualne odbywają się według dotychczasowego planu, w czasie rzeczywistym. W czasie prowadzenia wyżej wymienionych zajęć nauczyciele przebywają na terenie szkoły.

  2.Wszystkie zajęcia w trybie zdalnym odbywają się według następującego harmonogramu czasowego:

  -lekcja 1:7.50-8.20.

  -lekcja 2:8.45-9.15.

  -lekcja 3:9.40-10.10.

  -lekcja 4:10.35-11.05.

  -lekcja 5:11.35.-12.05.

  -lekcja 6:12.30-13.00.

  -lekcja 7:13.20-13.50.

  3.Każdy uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych w systemie zdalnym.

  4. Tematyka zajęć, frekwencja i aktywność uczniów jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym.

  5.Komunikacja w trakcie lekcji odbywać się będzie za pomocą komunikatorów internetowych( messenger), poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły oraz szkolnego facebooka do czasu wprowadzenia platformy Office 365 Teams. 

  W przypadku użycia komunikatorów przez uczniów wskazana jest wizualizacja.

  6.Materiały lekcyjne będą przekazywane uczniom do czasu wprowadzenia platformy za pomocą poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły.

  Uczniowie zgłaszają ewentualne trudności związane z dostępem do łącza internetowego lub brakiem sprzętu komputerowego wychowawcom klas.

  7. Pedagog szkolny udziela porad i konsultacji telefonicznie, mailowo lub za pomocą platformy Office  365 Teams pracując stacjonarnie.

  Godziny pracy pedagoga:

  -poniedziałek:8.45.-10.35.

  -wtorek:8.45.-11.20.

  -środa:11.35.-13.20.

  -czwartek:7.50.-9.30.

  -piątek:8.45.-10.25.

  Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny porad lub konsultacji po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub elektronicznym. W razie jakichkolwiek pytań kontakt: fotokoniec@wp.pl lub 500-143-305.

  8.Biblioteka szkolna pracuje od 26 października 2020r. w trybie stacjonarnym w poszczególnych dniach:

  -poniedziałek: 8.45.-9.30.

  -środa:7.50.-11.20.

  W razie jakichkolwiek pytań kontakt: beapater2@o2.pl

  Nauczyciel bibliotekarz w godzinach pracy stacjonarnej znajduje się w pomieszczeniach biblioteki . Korzystający z biblioteki zobowiązani są do zachowania zasad sanitarnych i regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

  9.Informuję , że :

  -szkoła jest czynna w godzinach urzędowania:7.30.-15.00.,

  - na terenie szkoły wszyscy są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeni wspólnej oraz zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego,

  - kontakt telefoniczny 52-589-37-54 lub 516-129-881 (telefon służbowy dyrektora szkoły),

  -kontakt mailowy do szkoły:splaskownica@wp.pl

  O jakichkolwiek zmianach będziemy informować na bieżąco.

  Z poważaniem Dyrektor Szkoły Marzena Wessołowska

 • „Powrót do szkoły”- podsumowanie konkursu

  W dniu 14 października 2020 roku ogłoszono wyniki konkursu pt. „Powrót do szkoły”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas I-III, łącznie wpłynęło 17 prac plastycznych. Po burzliwej naradzie, komisja wytypowała po jednym pierwszym miejscu w poszczególnych klasach.

  Nagrody książkowe za najlepszą pracę otrzymali: Marie Tecław, Artur Siwiak, Nikola Ziarnik. Dodatkowo wyróżnienia otrzymali: Nikola Lewandowska, Adam Hemmerling i Wiktor Wika. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

  Organizatorem konkursu była Pani Beata Siudak

 • DEN- nagrody dyrektora dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły

  W związku z Dniem Edukacji Narodowej mam zaszczyt nagrodzić nauczycieli , którzy w minionym roku wyróżnili się szczególnie swoim zaangażowaniem i inicjatywą.

  Barbara Cage powiedziała: ,,Nauczyciel to ktoś, kto widzi w dziecku wyjątkową osobę i zachęca do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron''.

  Dzisiaj otrzymują Nagrodę Dyrektora właśnie Ci nauczyciele , którzy przyczynili się do rozwinięcia talentów swoich wychowanków, których uczniowie uzyskali wysokie noty w konkursach szkolnych i międzyszkolnych:

  p. Beata Pater,

  p. Marzena Chodoła-Halaburda,

  p. Robert Koniec.

  Nagrodzeni pracownicy szkoły:

  p. Agnieszka Kemnitz,

  p. Agnieszka Poznańska,

  p. Wiesława Bernas,

  p. Wioletta Czaja,

  p. Jerzy Mróz.

 • Dostaliśmy życzenia od Rady Rodziców. Dziękujemy

  Rada Rodziców naszej szkoły przekazała wspaniałe życzenia naszej kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły. Z okazji DEN zadbała o ich zdrowie i w ramach kwiatka przekazała wyjątkowe maseczkiDziękujemy bardzo

 • Pani Teresa Stańczyk została wyróżniona nagrodą Burmistrza

  Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodę z rąk Burmistrza Kcyni Pana Marka Szarugi za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym 2019/2020 odebrała Pani Teresa Stańczyk.

  Pani Teresie serdecznie gratulujemy, życzymy nieustającej satysfakcji z wykonywania tego trudnego zawodu, entuzjazmu, aktywności i radości oraz dalszych satysfakcjonujących osiągnięć w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń i optymizmu na przyszłość.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskownicy

  Marzena Wessołowska

 • Zbieramy kasztany dla chorej dziewczynki

 • Rusza akcja charytatywna. Dołącz się!

 • Konkurs plastyczny dla przedszkolaka „Portret ulubionego pluszowego misia’’

  Cele konkursu:

  - promowanie  Światowego Dnia Pluszowego Misia,

  - wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

  - promowanie talentów plastycznych dzieci.

  Regulamin konkursu:

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy.

  2. Czas trwania konkursu: 02.11 – 26.11.2020 r.

  3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną – forma płaska.

  4. Pracę należy opisać: podać imię, nazwisko oraz wiek przedszkolaka.

  5. Pracę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 16.11.2020 – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

  6. Kryteria oceny gotowych prac to: zgodność z tematyką, samodzielność, pomysłowość.

  7. Prace nie podlegają zwrotowi.

  8. Zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 • Włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

  Nasza Szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytaliśmy ,,Balladynę” J.Słowackiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i bezpieczeństwo uczestników, czytanie odbyło się z zachowaniem wszystkich środków ostrożności ,w sposób zdalny. W akcji wzięła udział p. dyrektor M.Wessołowska, p.T.Stańczyk, p.B.Pater oraz przedstawiciele 7 i 8 klasy w osobach – Pola Koniec i Jakub Janke. Montażem  i  dekoracją zajął się nasz niezawodny  pedagog p.R.Koniec. Po  zgłoszeniu i publikacji  udziału naszej szkoły w przedsięwzięciu, otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej okolicznościową pieczęć, którą w ramach upamiętnienia wydarzenia zostaną opieczętowane wszystkie egzemplarze ,,Balladyny” znajdujące się w bibliotece szkolnej.

  tekst.B.Pater

 • W reżimie sanitarnym rozpoczyliśmy nowy rok szkolny

  Pierwszego września w Szkole Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy reżimie sanitarnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.

  Po przywitaniu zgromadzonych gości, wprowadzeniu sztandaru szkoły, z dumą odśpiewano Hymn Polski. Następnie głos zabrała pani dyrektor Marzena Wessołowska, która oficjalnie wszystkich przywitała i złożyła życzenia na nowy rok szkolny. Pani Dyrektor, również przedstawiła nowoprzybyłych uczniów, oraz panią Wiktorię Staszak, która zasiliła grono pedagogiczne jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Część artystyczną wykonały uczennice klasy VI, pod okiem pani Beaty Siudak. Pierwszym punktem programu było oddanie hołdu i uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej, które rozpoczęto minutą ciszy, następnie wyrecytowano wiersz oraz zaśpiewano utwór „Bo świat to my” wyrażający nadzieję, że każdy dzień może być piękniejszy jeśli tworzymy go razem. W kolejnej części uczennice wyrecytowały wiersze pełne wakacyjnych wspomnień, zaśpiewały piosenkę „Znowu do szkoły” i dały kilka przydatnych uczniom rad, najcenniejsza z nich:  „Pamiętajcie, każdy dzień w szkole zbliża do wakacji!”. Trzecia część występu to pełne życzliwości i ciepła życzenia kierowane do uczniów w szczególności klas pierwszych i ósmych, oraz do nauczycieli. Uroczystość zakończono piosenką „Nie bój się chcieć”, więc podążajmy w tym roku za jej słowami: „…marzenia są w nas nie trzeba nic, tylko chcieć…”.

  Serdecznie dziękuję uczennicom klasy VI, za piękne wykonanie akademii, oraz panu Robertowi Końcowi za przygotowanie przepięknej dekoracji, która zostanie z nami na dłużej.

  Tekst: Beata Siudak

 • List Burmistrza Kcyni

 • 1 września 2020r. godzina 8:00

 • Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu rozpoczęcia Roku Szkolnego

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 o godzinie 8:00 Autobusy szkolne kursować będą wg. poniższych rozkładów jazdy

 • MEN. Wytyczne dla szkół, które będą obowiązywały od 1 września 2020

  Szanowni Państwo,

  wspólnie z GIS i MZ przygotowaliśmy wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Na ich podstawie dyrektorzy mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

  Jednocześnie przypominam, że w zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Aktualne, obwiązujące wytyczne załączam do wiadomości. 

  Do połowy sierpnia GIS, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia ogniska zakażenia na terenie szkoły lub poważniejszego wzrostu zachorowań na danym terenie. W połowie sierpnia rozpoczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

  Wkrótce opublikujemy również niezbędne akty prawne, a także dodatkowe materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

  Zachęcam Państwa do śledzenia specjalnej zakładki na stronie internetowej MEN „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. Wszystkie kluczowe informacje będziemy także przekazywać za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

   

  Z wyrazami szacunku Dariusz PiontkowskiMinister Edukacji Narodowej

   

  Wytyczne GIS

  Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

  Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

  Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

  W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Harmonogram przygotowań

  Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

  Zmiany prawne

  Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

  Minister Edukacji Narodowej wydał już akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół, placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.

  Są to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

  Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

  Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

  W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

  W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

  Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

  Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

  Wariant C – kształcenie zdalne

  Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

  Dalsze działania organizacyjne

  W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

  żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 • Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021

  Podręczniki na nowy rok szkolny obowiązujące w naszej placówce:

  Oddział przedszkolny:

  ,, Tak! Jezus mnie kocha"- K. Mielnicki, E. Kondrak- Wydawnictwo Jedność, Kielce( podręcznik)

  Klasa I:

  ,,Poznaję Boży Świat''- K. Mielnicki, E. Kondrak- Wydawnictwo Jedność , Kielce(podręcznik)

  Klasa II:

  ,,Kochamy Pana Jezusa"- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik, zeszyt ćwiczeń)

  Klasa III:

  ,,Przyjmujemy Pana Jezusa''- J. Szpet, D. Jackowiak-Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik, zeszyt ćwiczeń)

  Klasa IV:

  ,,Jestem chrześcijaninem"- J. Szpet, D. Jackowiak-Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

  Klasa V:

  ,,Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"-K. Mielnicki, E. Kondrak- Wydawnictwo Jedność, Kielce(podręcznik)

  Klasa VI:

  ,,Wierzę w Kościół''- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

  Klasa VII:

  ,,Spotkanie ze słowem"- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

  Klasa VIII:

  ,,Aby nie ustać w drodze"- J. Szpet, D. Jackowiak- Wydawnictwo Świętego Wojciecha(podręcznik)

 • List Burmistrza Kcyni

 • Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy Państwa i Państwa uczniów do udziału w warsztatach on-line „Dzień o Suszyi Retencji w Ministerstwie Klimatu”, które odbędą się 17 czerwca w godzinach 11:00-12:20.17 czerwca tradycyjnie na całym świecie obchodzony jest . Polska, przynajmniej w Europie, należy do krajów ubogich w wodę. Wpływają na to m.in. niekorzystne zmiany klimatu oraz zabetonowanie polskich miast. Dlatego tak ważne jest, żeby rozsądnie gospodarować wodą i zatrzymywać jak najwięcej deszczówki.Warsztaty są kontynuacją kwietniowego wydarzenia „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które odbyło sięw ramach projektu edukacyjnego Fundacji BOŚ „Postaw na Słońce”. Wówczas minister Michał Kurtyka na żywo odpowiadał na pytania młodzieży, a w warsztatach w sieci wzięło udział 19 tysięcy uczniów. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie!Mamy nadzieję, że także 17 czerwca będziecie z nami. Wprowadzenia naukowego do tematu dokona prof. Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki UW. Debatę ekspertów o tym jak walczyć z suszą poprowadzi minister klimatu Michał Kurtyka. Każdy będzie mógł także sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym interaktywnym Quizie Klimatycznym.Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy 17 czerwca o godz. 11:00 wejść na stronę www.dzienwmk.pli postępować zgodnie z instrukcją.Będziemy wdzięczni jeżeli zechcecie Państwo przekazać nasze zaproszenie i zachęcić do udziału Państwa uczniów. Podobnie jak projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”, warsztaty skierowane są do młodzieży z klas7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.Organizatorami warsztatów, oprócz Ministerstwa Klimatu, są Narodowy Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska i Fundacja BOŚ. Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie oraz Instytut Ochrony Środowiska.W załączeniu znajdziecie Państwo więcej informacji na temat programu warsztatów.Zapraszamy 17 czerwca! Z poważaniem,Radosław ŻukPrezes Fundacji BOŚ

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
  89-240 Kcynia LASKOWNICA
 • 52/5893754

Galeria zdjęć